Pomagałem firmie Cincom w stworzeniu aplikacji typu CPQ (Configure Price Quote), w sposób umożliwiający uruchomienie jej w chmurze i sprzedaż w modelu SaaS.

Użyte technologie: ASP .Net Core, Cloud Foundry, Redis, RabbitMQ, MangoDB, Swagger, Okta, Entity Framework Core