Amatorskie spojrzenie na EmguCV – rysowanie

Zagadnieniem do którego dotarłem w ramach moich eksploracji EmguCV jest rysowanie. 
Podstawowym narzędziem rysującym jest metoda Draw. Metoda ta ma 11 przeciążeń, które osobiście podzieliłbym na 3 grupy: Rysowanie kształtów, Wyświetlanie tekstu, Rysowanie sekwencji.

Rysowanie kształtów:

Metoda Draw posiada 7 dedykowanych metod przeznaczonych do rysowania podstawowych kształtów geometrycznych. Metody te jako pierwszy parametr przyjmują strukturę opisującą kształt oraz 2 dodatkowe parametry: kolor lini, oraz jej grubość. Przy czym grubość 0 lub mniej oznacza wypełnienie kształtu kolorem.

	var rect = new System.Drawing.Rectangle(x, y, width, height);
	image.Draw(rect, color, thickness);

I w zasadzie jedyne co mogę stwierdzić to fakt, że działa.

Przypadkiem w którym nie jest już tak różowo jest koło/okrąg ponieważ to coś 
Okrąg generowany metodą Draw
co powstaje w wyniku wywołania tego kodu:

	CircleF c = new CircleF(new PointF(centerX, centerY), radius);
	image.Draw(c, color, thickness);

ciężko nazwać okręgiem. Przydałoby się tutaj trochę antialiasingu, niestety klasa Image nie posiada żadnej metody ani właściwości gwarantującej taką funkcjonalność, a więc trzeba kombinować.
Pierwszym obejściem jakie znalazłem było wykorzystanie właściwości Bitmap która jest typu System.Drawing.Bitmap. Właściwość ta dla kolorów Brg, Brga oraz Gray zwraca wewnętrzną Bitmapę synchronizowaną dwustronnie z zawartością obrazu, dla pozostałych sposobów opisu koloru zwracana jest nowa/niesynchronizowana Bitmapa. Podejrzewam że ta właśnie synchronizacja jest przyczyną przegranej Emgu z metodą BitmapData w teście wydajności.  

Mając obiekt typu Bitmap możemy wykorzystać całe bogactwo biblioteki GDI+ w tym klasę Graphics. Narysowanie okręgu z antialiasingiem można wykonać takim kodem:

	using (var graphics = Graphics.FromImage(image.Bitmap))
	{
		graphics.SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.AntiAlias;
		using (var pen = new Pen(color, thickness))
		{
			graphics.DrawEllipse(pen, x, y, diameter, diameter);
		}
	}

a efekt jego działania prezentuje się następująco
Okrąg generowany z wykorzystaniem GDI+

Drugim rozwiązaniem jakie udało mi się znaleźć jest użycie klasy cvInvoke. O ile klasa Image jest dobrze przemyślanym proxy do wielu funkcjonalności z OpenCV tak klasa cvInvoke ma na celu zapewnić dostęp do jak największej grupy metod, niekoniecznie trzymając się najlepszych wzorców. Większość (jak nie wszystkie) z metod tej klasy korzysta bezpośrednio z PInvoke, jest pośród nich także metoda cvImage.

	var center = new Point(centerX, centerY);
	int radius = dlg.Radius;
	var color = new Bgr(); // Jakiś kolor
	var lineType = Emgu.CV.CvEnum.LINE_TYPE.CV_AA;
	
	CvInvoke.cvCircle(image.Ptr, center, radius, color.MCvScalar, thickness, lineType, 0);

Metoda jako pierwszy parametr pobiera wskaźnik, można go znaleźć w klasie Image<,> pod właściwością Ptr, drugim parametrem są współrzędne środka okręgu, a kolejnym jego promień.
Czwartym parametrem jest kolor, nie jest to jednak ani liczba opisująca kolor, ani obiekt z grupy kolorów tylko coś nazwane MCvScalar, jak widać w powyższym listingu wartość tą można uzyskać z koloru przy pomocy właściwości MCvScalar. 
Piątym parametrem jest grubość linii, interpretowana tak samo jak w metodzie Draw, a szóstym jej typ. Są 3 typy linii 4-połączeniowa, 8-połączeniowa (używana przez metodę Draw) oraz AntiAliasing. Wyniki metody cvCircle z różną wartością tego parametru (w powiększeniu) przedstawia grafika poniżej.
Okręgi generowane metodą z klasy CvInvoke

Organoleptycznie stwierdzam, w tym miejscu błąd w OpenCV ponieważ przy wybraniu opcji 4-połączeniowej wyraźnie widać połączenia po ukosie, których nie powinno być. 
Ostatnim parametrem jest przesunięcie służące do skalowania wynikowego okręgu jeżeli 1 piksel ma być równy 1 jednostce we współrzędnych środka i długości promienia należy ustawić ten parametr na 0.

Rysowanie napisów

Jak każda biblioteka graficzna EmguCV umożliwia umieszczanie napisów na grafice. Sama klasa Image posiada przeciążenie metody Draw która jako parametry pobiera:

 • napis który ma zostać narysowany
 • opis czcionki – struktura zawierająca dane o czcionce
 • pozycję tekstu
 • kolor

Rysowanie sekwencji

Sekwencja (Typ Seq<T>) jest kolekcją pozwalającym przechowywać elementy w sposób uporządkowany. Elementy można dodawać na końcu (Metoda Push) albo na początku (PushFront) sekwencji. Sekwencja wymaga wskazania Magazynu (klasa MemStorage).

	using (var memStor = new MemStorage())
	{
		var seq = new Seq(memStor);
		var rand = new Random();
		for (int i = 0; i < 100; i++)
		{
			var point = new Point(rand.Next(100), rand.Next(100));
			seq.Push(point);
		}
	}

Metoda Draw posiada 3 metody do rysowania sekwencji punktów. W najprostrzym przypadku przyjmuje ona 3 parametry: wspomnianą sekwencję oraz grubość i kolor linii. Dwa ostatnie parametry są interpretowane analogicznie jak we wczesniejszych przeciążeniach. Co ciekawe przekazanie obiektu Seq<Point> wypełnionymi punktami sprawi, że grafika nie ulegnie zmianie (WTF?).
Po wczytaniu się w dokumentację znalazłem przyczynę. Sekwencja sama w sobie stanowi tylko abstrakcję dla innych implementacji. Jednak jako taka nie jest abstrakcyjna można ją tworzyć, można do niej dodawać elementy, jednak nie da się jej narysować. Kolejną ciekawostką jest fakt iż jedyną klasą dziedziczącą po sekwencji jest Contour<T>, a próba dziedziczenia i nadpisania jedynej wirtualnej metody InContour nic nie zmienia (podczas rysowania ta metoda nie jest nawet wywoływana). Na szczęście  użycie klasy Contour<T> daje efekt w postaci narysowania wielokąta. Którego wierzchołkami są punkty sekwencji. 

DrawPolyline

Jak sama nazwa wskazuje służy do rysowania wielu linii, czyli łamanej. Posiada 2 przeciążenia. Pierwsze z nich pobiera jako parametr tablicę punktów, flagę określającą czy domknąć łamaną (czyli zrobić z niej wielokąt), oraz kolor i grubość linii interpretowane tak samo jak przez metodę Draw. Z punktu widzenia programisty można tą metodę traktować jak uproszczoną wersję rysowania konturu.
Drugie przeciążenie różni się pierwszym parametrem jako który przyjmuje tablicę tablic punktów  i służy do rysowania wielu łamanych.

FillConvexPolygon

Metoda pozwala wypełnić kolorem wielokąt wypukły nie należy jednak używać tej metody do rysowania wielokątów wklęsłych albo figur z przecinającymi się krawędziami, metoda ta prawdopodobnie wykorzystuje algorytm skanowania linii (o ile dobrze pamiętam nazwę) wydajny ale ograniczony funkcjonalnie. Moim zdaniem metoda ta ma wąskie zastosowanie.

Przykładowe listingi prezentujące wykorzystanie metod jak  zawsze znajdują się w projekcie EmguExperiments

Amatorskie spojrzenie na EmguCV – operacja na pikselach oraz wydajność

Pomimo bardzo bogatego zestawu metod klasy Image nie robi ona wszystkiego. Więc istnieje konieczność operacji bezpośrednio na punktach składających się na obraz. EmguCV oferuje dwie możliwości:

 • Czytelną w której zostaje użyty indekser zwracający obiekt TColor(w przykładzie poniżej Bgr)

  var pixel = image[row, column];
  pixel.B = value;
  image[row, column] = pixel;
  
 • Mniej czytelną ale wydajnieszą, odwołanie następuje do obiektu Data indekser na nim pozwala pominąć operacje na obiekcie i operować bezpośrednio na tablicy znajdującej się pod spodem.

  byte bluePartOfPixel = image.Data[row, column, 0];
  image.Data[row, column, 0] = (byte)78;
  
 • Najwyższa pora sprawdzić wydajność Emgu CV. Postanowiłem zaimplementować metodę generującą negatyw zdjęcia na kilka sposobów:

  • GetPixel/SetPixel – metoda z góry skazana na przegraną, jej jedynymi zaletami są: nie zła czytelność kodu, oraz fakt że dostępna w .Net z pudełka
  • BitmapData – wydajna metoda, główny konkurent Emgu CV pod tym względem, oprócz wydajności posiada same wady: wymaga używania sekcji unsafe, jest mało czytelna i błędogenna. Ze względu na ostatnią cechę zamiast się bawić w ręczną implementację wykorzystałem gotowca ze Stacka
  • ColorMatrix – stare dobre GDI+ umożliwia dokonywania przekształceń matrycowych zarówno na orientacji pikseli jak i ich kolorów (potrzebna jest do tego klasa Graphics) implementację znalazłem pod tym samym linkiem, co w przypadku BitmapData
  • Pixel Access pierwsza wspomniana w tym poście metoda dostępów do pikseli w EmguCV
  • Pixel Access Fast – druga metoda
  • Metoda Not – metoda w klasie Image dedykowana generowaniu negatywu obrazu

  Testy wykonywałem na swoim laptopie (8 GB RAM, i5, dwie karty grafiki NVidia NVS 5400M oraz jakiś Intel). Test podzieliłem na 2 kroki Otwarcie pliku – polegające na wywołaniu konstruktora klasy z odpowiednim parametrem, oraz Wygenerowanie negatywu – właściwa robota. Odrzucałem wynik pierwszego uruchomienia Testu (podczas niego mogą wykonywać się operacje które nie występują przy kolejnych uruchomieniach). Test wykonałem tylko na trzech plikach, oraz uruchamiając program na różnych kartach grafiki (mam możliwość wskazania która karta powinna być wykorzystana).
  Metoda badań nie jest może idealna jednak mimo to daje całkiem ciekawe wyniki:

  Obraz 3702×2304 jpeg 916KB

  NVidia NVS 5400M

  GDI+ Emgu CV
  Metoda GetPixel/SetPixel BitmapData ColorMatrix Pixel Access Pixel Access Fast Metoda Not
  Otwarcie pliku 00.037 00.038 00.039 00.107 00.110 00.112
  Wygenerowanie negatywu 10.404 00.054 00.157 02.892 02.088 00.114

  Intel(R) HD Graphics 4000

  GDI+ Emgu CV
  Metoda GetPixel/SetPixel BitmapData ColorMatrix Pixel Access Pixel Access Fast Metoda Not
  Otwarcie pliku 00.037 00.036 00.038 00.110 00.113 00.110
  Wygenerowanie negatywu 10.470 00.053 00.157 03.071 02.296 00.112

  Obraz 4320×3240 jpeg 3,21 MB

  NVidia NVS 5400M

  GDI+ Emgu CV
  Metoda GetPixel/SetPixel BitmapData ColorMatrix Pixel Access Pixel Access Fast Metoda Not
  Otwarcie pliku 00.037 00.038 00.039 00.107 00.110 00.112
  Wygenerowanie negatywu 20.764 00.118 00.340 06.079 04.302 00.252

  Intel(R) HD Graphics 4000

  GDI+ Emgu CV
  Metoda GetPixel/SetPixel BitmapData ColorMatrix Pixel Access Pixel Access Fast Metoda Not
  Otwarcie pliku 00.088 00.087 00.086 00.248 00.244 00.247
  Wygenerowanie negatywu 20.644 00.120 00.344 06.041 04.066 00.252

  Obraz 5184×3456 jpeg 4,87 MB

  NVidia NVS 5400M

  GDI+ Emgu CV
  Metoda GetPixel/SetPixel BitmapData ColorMatrix Pixel Access Pixel Access Fast Metoda Not
  Otwarcie pliku 00:00.112 00:00.117 00:00.115 00:00.345 00:00.353 00:00.355
  Wygenerowanie negatywu 00:00.112 00:00.117 00:00.115 00:00.345 00:00.353 00:00.355

  Intel(R) HD Graphics 4000

  GDI+ Emgu CV
  Metoda GetPixel/SetPixel BitmapData ColorMatrix Pixel Access Pixel Access Fast Metoda Not
  Otwarcie pliku 00:00.114 00:00.119 00:00.118 00:00.348 00:00.351 00:00.342
  Wygenerowanie negatywu 00:00.114 00:00.119 00:00.118 00:00.348 00:00.351 00:00.342

  Zgodnie z moimi oczekiwaniami BitmapData pokonał inne metody GDI+. Wywołanie dedykowanej metody Not detronizuje zabawę bezpośrednio na Pikselach, jak dla mnie jest to jednoznaczne ze stwierdzeniem "Jak coś jest już napisane nie pisz tego sam".
  Bardzo interesujący natomiast jest fakt iż metoda BitmapData jest dwukrotnie szybsza od dedykowanej metody z Emgu CV. Jestem jednak daleki od stwierdzenia iż mój test udowadnia słabość tej biblioteki. Wskazany wynik może mieć wiele przyczyn, metoda Not może być na tyle prosta że Emgu CV nie ma co optymalizować (na co wskazywałby brak istotnych różnic przy uruchamianiu programu na różnych kartach grafiki), jednak ambitniejszych przekształceń po prostu nie chce mi się implementować "z palca" więc nie dokonam takiego porównania.
  Warto też zwrócić uwagę na fakt iż przekształcenie matrycowe także nie wypadło źle w zestawieniu, a jego czytelność jest przyzwoita (co nie zmienia faktu iż kod pisany z jego wykorzystaniem zawsze powinien być komentowany).
  Ostatnim elementem układanki jest czas pobrania danych z dysku. W przypadku Emgu CV odczytanie danych stanowi dużą część pracochłonności całej operacji. W moim teście popełniłem jeden błąd i większe zdjęcia wczytywałem z dysku SSD, a małe z talerzowego więc nie może on być podstawą wnioskowania o skalowalności tego rozwiązania.
  Całość kodu testu znajduje się pod adresem: https://github.com/szogun1987/EmguExperriments/tree/master/EmguExperiments/Performance

  Amatorskie spojrzenie na EmguCV – podstawowe przekształcenia obrazów

  W trzeciej części serii chciałbym ukazać łatwość z jaką przy pomocy EmguCV można dokonywać przekształceń obrazu. W tym poście skoncentruję się na 3 przekształceniach: Odbicie lustrzane (Flip), Obrocie, Skalowaniu.
  Jednak zanim przejdę do właściwego tematu chciałbym wspomnieć o ręcznym zarządzaniu zasobami. Klasa Image<TColor, TDepth> implementuje interfejs IDisposable co wskazuje na konieczność zwalniania zasobów gdy tylko obiekt przestaje nam być potrzebny. Jednak dokumentacja Emgu mówi o braku takiej konieczności (prawdopodobnie jest to związane z faktem iż Emgu poprawnie implementuje ten interfejs a sama klasa posiada finalizer zwalniający zasoby gdy przyjdzie odpowiednia pora. Ja osobiście domyślnie wywołuję Dispose (czy to jawnie czy to przez konstrukcję using), chyba że mam wątpliwości czy zwalniany obiekt nie jest gdzieś jeszcze używany, dlatego w swoim projekciku raczej nie będę się stosował do zaleceń dostawcy.
   
  Aby zrobić odbicie lustrzane obrazu należy na nim wywołać metodę Flip (albo _Flip), metoda ta jako parametr pobiera wartość FLIP.HORIZONTAL albo FLIP.VERTICAL gdzie FLIP jest Enum'em.
  Przy okazji wrócę do tematu metod "podreślnikowych". Kilka moich eksperymentów potwierdziło że ich używanie zużywa mniej pamięci operacyjnej niż używanie ich odpowiedników bez podkreślnika na początku. Drugim spostrzeżeniem jakiego przy ich okazji dokonałem to fakt iż kontrolka ImageBox nie obserwuje zmian w obrazie i po wywołaniu metody z podkreślnikiem należy albo podstawić właściwość Image kontrolki ponownie albo wywołać na niej Invalidate. 
  Wadą API Emgu CV jaką widać na przykładzie metod podkreślnikowych i ww. enuma jest nie trzymanie się konwencji nazewniczych przyjętych w C#.
  Jednak odbicie lustrzane nie jest niczym nadzwyczajnym (nawet klasa System.Drawing.Bitmap posiada metodę RotateFlip), dlatego przechodzę do czegoś co w Windows Forms jest gorzej wspierane, a więc obrót. W Emgu CV dokonuje się go metodą Rotate (jakie zaskakujące), metoda ta nie posiada swojego "podkreślnikowego" odpowiednika prawdopodobnie ze względu na fakt iż zmienia ona rozmiar obrazu. Metoda ta posiada 3 przeciążenia w najprostrzym przypadku parametrami tej metody jest kąt obrotu w stopniach oraz kolor jakim zostaną wypełnione "dziury" w obrazie powstałe w wyniku niedopasowania, dodatkowo można zdefiniować czy wynikowy obraz ma być obcięty do oryginalnych rozmiarów (domyślnie obraz jest obcięty), środek obrotu – punkt niestety nie udało mi się ustalić sposobu jego interpretacji, a w dokumentacji którą znalazłem brakowało opisu tego przeciążenia metody Rotate. Ostatnim parametrem jest sposób interpolacji – pomijając obroty o wielokrotności 90 stopni jasnym jest że po obrocie piksele oryginalnego obrazu nie trafią idealnie w piksele obrazu wynikowego, więc kolory pikseli wynikowych należy obliczyć na podstawie kolorów pikseli które wylądowały w pobliżu. W zastosowaniach profesjonalnych może parametr ten może mieć znaczenie, jednak organoleptycznie nie udało mi się dostrzec różnic pomiędzy wynikami zastosowanymi z różnymi wynikami tego parametru.
  Skalowanie obrazu wykonuje się przy pomocy metody Resize. Posiada ona 3 przeciążenia, wszystkie 3 mają parametr interpolationType interpretowany analogicznie jak taki sam parametr w obrocie. Najprostrze przeciążenie przyjmuje oprócz tego parametru także skalę. Drugie przeciążenie zamiast skali przyjmuje docelową szerokość i wysokość obrazu – przy czym obraz może się skalować inaczej wzdłóż osi X, a inaczej wzdłóż osi Y. Ostatnie przeciążenie do drugiego przeciążenia dodaje parametr preserveScale ustawienie go na true sprawi że obraz zostanie zeskalowany tak aby się zmieścił w docelowym prostokącie, nic z obrazu nie zostało obcięte oraz bez naruszenia proporcji, to przeciążenie świetnie się nadaje do generowania miniaturek (ponieważ takie warunki muszą one zazwyczaj spełnić.
  Na koniec dodam że moim celem nie jest opisywanie na łamach tego bloga wszystkich elementów EmguCV – nie chcę powielać dokumentacji.
  Przykładowy kod wykorzystujący ww metody znajduje się Tutaj 

  Amatorskie spojrzenie na EmguCv – kontrolka Image Box

  W poprzednim wpisie wspomniałem o metodzie ToBitmap klasy Image pozwalającej na konwersję klasy Image na klasę System.Drawing.Bitmap, co pozwala na używanie wyniku obróbki obrazu w kontrolkach Windows Forms. Jednak taka konwersja nie należy do najszybszych operacji, po za tym powoduje zwiększenie zużycia pamięci, ponieważ obraz jest przechowywany w pamięci w dwóch postaciach. Ponieważ najczęstszym zastosowaniem obrazów jest ich wyświetlanie do EmguCV została dodana kontrolka ImageBox.

  Jest ona pod pewnymi względami podobna do PictureBox z WindowsForms, podstawową różnicą jest fakt iż jako źródła używa klasy IImage (po którym dziedziczy Image<TColor, TDepth>) , a nie Bitmap. Kontrolka ta dodaje też kilka funkcjonalności np. skalowanie obrazka myszką, obsługę rolki itp. jednak mam nadzieję że da się to wyłączyć Edit.

  Aby dodać kontrolkę ImageBox do projektu należy dodać referencję do EmguCV (operację tą opisałem w poprzednim poście) i to wystarczy aby używać tej kontrolki z poziomu kodu. Jednak aby ww. kontrolka pojawiła się także w toolboxie należy się jeszcze trochę wysilić.

  Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w wolny obszar na toolboxie należy wybrać“Add Tab” ja swoją zakładkę nazwałem “EmguControls”:

  AddTab

  Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w nową zakładkę wybrać opcję “Choose Items”.

  Choose Items

  Na wyświetlonym oknie można należy wybrać przycisk “Browse”, wskazać ścieżkę do EmguCV.UI.dll i zatwierdzamy obydwa formularze.

  Browse

  Oprócz kontrolki ImageBox zostają też dodane też kontrolki HistogramBox, MatrixBox, PanAndZoomPictureBox ich eksploracją zajmę się w późniejszym czasie (o ile mi starczy chęci).

  Na koniec dodam iż eksplorację EmguCV będę dodatkowo dokumentował na GitHubie w projekcie https://github.com/szogun1987/EmguExperriments

  W projekcie brakuje bibliotek OpenCV ze względu na ich rozmiar, należy je sobie samemu podlinkować/skopiować.

  Ponieważ projekt ma za zadanie ukazać możliwości API w jak najprostrzy sposób większość kodu będzie się znajdowała w EventHandlerach (nie znam dobrego polskiego odpowiednika tego słowa), a sam kod będzie pełen powtórzeń. Więc nie uznaję krytyki tych aspektów. Natomiast chętnie zapoznam się z innymi uwagami.

  Edit:

  Właściwością kontrolki determinującą zachowanie kontrolki jest FunctionalMode. Właściwość ta może przyjmować 4 wartości:

  • Minimum – ogranicza się do wyświetlenia obrazka ta na której mi zależy.
  • RightClickMenu – wyświetla menu pozwalające na dokonywanie przekształceń na obrazie, ponieważ Menu pokrywa większość funkcjonalności projektu EmguExperiments wyłącze je w swoim projekcie
  • PanAndZoom – obsługa gestów myszy
  • Everything – jak sama nazwa wskazuje wszystkie funkcjonalności – wartość domyślna dla właściwości FunctionalMode

  Amatorskie spojrzenie na EmguCV

  EmguCV jest .Netowym wrapperem do OpenCV – potężnej biblioteki do przetwarzania i analizy obrazów (zarówno statycznych jak i ruchomych) oraz innych sygnałów cyfrowych.

  Ważną cechą biblioteki jest fakt iż stara się ona wykorzystać jak najlepiej zasoby dostępne na maszynie na której jest ona uruchomiona, ze szczególnym uwzględnieniem karty grafiki.

  Oprócz tego OpenCV wspiera machine learning, jednak tej części biblioteki jeszcze nie dotykałem.

  Co ma wspólnego programista .Net zajmujący się nudnymi dokumentami korporacyjnymi z przetwarzaniem obrazów? Niewiele. Po prostu od czasu do czasu trzeba spróbować czegoś nowego for-fun więc znalazłem pierwszy lepszy pretekst żeby pobawić się się EmguCV.

  Od razu zaznaczę, że nie czytałem o żadnych dobrych praktykach, ani nawet nie zagłębiałem się w tutoriale tylko postanowiłem rozpocząć naukę przez eksplorację wspartą przez google i stackoverflow. W dodatku skoncentrowałem się tylko na podstawowych przekształceniach obrazów statycznych.

  1. Instalacja

  Instalację należy zacząć od wejścia na stronę http://sourceforge.net/projects/emgucv/ i pobrania instalatora i klikania next, next, next. Już sam rozmiar paczki instalacyjnej robi wrażenie (200+MB), Natomiast po jej zainstalowaniu stracimy prawie 2GB dysku. Liczbę tą można zmniejszyć rezygnując z instalacji przykładowych solucji.

  2. Pierwsze podpięcie

  Podłączenie Emgu do solucji w celu przekształcania obrazów statycznych jest opisane na stronie http://www.emgu.com/wiki/index.php/Setting_up_EMGU_C_Sharp zgodnie z tym tutorialem należy do swojego projektu dodać referencje do dll’ek EmguCV.dll, EmguCV.UI.dll oraz EmguCV.Util.dll biblioteki te znajdują się w katalogu “<ścieżka_do_emgu>\bin”.

  Biblioteki te nie są jednak samodzielnymi bibliotekami tylko wrapperami do bibliotek napisanych w c++ które posiadają wersje 32 i 64 bitową co za tym idzie nasza aplikacja albo będzie miała 2 wersje albo nie będzie działać na niektórych stacjach roboczych.

  Powoduje to że powinniśmy ustawić właściwość “Target platform” na “x64” (Properties w naszym csproj, zakładka Build).

  Drugim problemem o którym wspomniany wcześniej tutorial nie mówi to fakt iż zależności między bibliotekami się trochę pozmieniały i dodanie do projektu tylko i wyłącznie opencv_core<ver>.dll i opencv_imgproc<ver>.dll (znajdujacych się w katalogu  “<ścieżka_do_emgu>\bin\x64”) sprawi że po wykorzystaniu jakiejkolwiek metody z biblioteki EmguCV dostaniemy w twarz błędem o mało mówiącym komunikacie “'System.TypeInitializationException' occurred in Emgu.CV.dll”. Grzebiąc po internecie znalazłem poradę aby po prostu przekopiować cały katalog “<ścieżka_do_emgu>\bin\x64” do swojej solucji tak aby lądował w katalogu bin\Debug wadą tego rozwiązania jest jednak fakt iż cały katalog waży 566MB. Jeżeli ktoś zna minimalny podzbiór dll’ek potrzebny do otworzenia obrazu z pliku i wyświetlenia go w Picturebox będę wdzięczny.

  3. Pokaż cy…kod

  Podstawową klasą z której korzystałem podczas moich zabaw jest Image<TColor, TDepth> jak widać jest to klasa generyczna pierwszy parametr oznacza w jaki sposób można operować na kolorach obrazu. Przykładami typów które można tam postawić są Bgr, Gray, Bgr556, Hsv i kilka innych. Parametr TDepth oznacza typ używany do określenia głębi kolorów (osobiście zawsze tam wrzucam byte).

  Klasa ta posiada kilka kontruktorów z których według mnie najważniejsze to:

  public Image(Bitmap bmp);

  Służy do konwesji bitmapy z przestrzeni nazw System.Drawing na obraz który nadaje się do przetworzenia przez Emgu.

  public Image(string fileName)

  Pozwala otworzyć obraz z pliku, metoda nie wspiera formatów Uri, jednak wnioskując po treści zgłaszanego wyjątku obsługa taka zostanie dodana

  public Image(int width, int height, TColor value);

  Tworzy obraz o zadanych wymiarach i kolorze

  Niestety pośród konstruktorów brakuje otwarcia obrazu z dowolnego strumienia, jednak można się posiłkować następującym obejściem:

  using (Stream stream = new SomeStream())
        {
          using (var memoryStream = new MemoryStream())
          {
            stream.CopyTo(memoryStream);
            memoryStream.Position = 0;
  
            Image image = Image.FromRawImageData(memoryStream.ToArray());
          }
        }
  
  

  Klasa Image zawiera szereg metod które można podzielić na dwie grupy:

  • zaczynające się od podkreślenia – zmieniają obiekt obrazu na którym są wywoływane

  • nazywające się jak pan Bóg przykazał – generują kopię obrazu z naniesionymi zmianami

  Część metod posiada wersję z podkreśleniem i bez. Intuicja mi podpowiada że metody “podkreślnikowe” są wydajniejsze ale nie są nie można ich używać bezpiecznie w środowisku wielowątkowym (nie szukałem jednak potwierdzenia tej tezy w dokumentacji).

  Pierwszą metodą w klasie Image, którą postanowiłem przybliżyć jest Convert<TColor, TDepth>  metoda da pozwala na stworzenie obrazu opisanego w inny sposób lub mającego inną głębię.

  // Dzięki temu możemy operować na głębi i nasyceniu kolorów
  var image2 = image.Convert<Hsv, byte>();
  // Konwersja na skalę szarości - nieodwracalna
  var image3 = image.Convert<Gray, byte>();
  

  Drugą ważną dla mnie metodą jest .ToBitmap pozwalająca konwertować obraz do klasy System.Drawing.Bitmap co pozwala wyświetlić wynik przekształceń w kontrolkach Windows Forms.