Immutable Map – modyfikowanie wielu pól

Klasa Map z pakietu immutable jest obecnie popularnie wybierana jako kontener dla globalnego stanu w aplikacjach wykorzystujących redux.

Zauważyłem też że powszechną, ale błędną, praktyką jest modyfikowanie wielu pól przy pomocy łańcucha poleceń set.

const newState = oldState
    .set('field1', 'value1')
    .set('field2', 'value2')
    .set('field3', 'value3');
Czytaj dalej Immutable Map – modyfikowanie wielu pól