Początki programowania

Dzięki wspaniałemu nauczycielowi Tomaszowi Fedorko zacząłem stawiać pierwsze kroki w programowaniu.