Praktyki zawodowe

Moją karierę zacząłem od praktyk zawodowych w firmie Verso.

W ciągu tego miesiąca wykonałem aplikację porównującą wyniki działania aplikacji wyznaczającej jednorodne grupy pacjentów z wynikami uzyskanymi przez aplikację refrencyjną udostępnioną przez ministerstwo zdrowia.