Prezentacja „źródło realizacji zadań”

Na spotkaniu Lubelskiej grupy .Net przedstawiłem prezentację „Źródło realizacji zadań” o praktycznym zastosowaniu klasy TaskCompletionSource.