Atena

Rozpocząłem pracę Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.

Zajmowałem się rozwojem aplikacji przeznaczonych do sprzedaży ubezpieczeń.

Aplikacje były oparte o technologie ASP.Net Webforms i bazę SQL Server.