Prezentacja o wyrażeniach Lambda

Prezentacja na której przedstawiłem członkom lubelskiego JUG zalety wyrażeń lambda oraz składni LINQ w C#.