Grape Up

Rozpocząłem pracę w firmie Grape Up w Krakowie. Projekt z którym pracowałem to Avaya Equinox. 

Aplikacja typu UCC (Unified Communication and Collaboration), a po polsku Skype na sterydach.

Stos technologiczny:  .Net Desktop -WPF, Catel, MahApps, Avaya Breeze, Reactive Extensions, NUnit, Moq.

Dodakowe narzędzia: Bamboo, Jira, Confluence, Crucible, Git.