Grape Up

Rozpocząłem pracę w firmie Grape Up w Krakowie. Projekt to aplikacja UCC (Unified Communication and Collaboration).