Prezentacja o knockout.js

W ramach spotkania z serii 3camp poprowadziłem prezentację o zaletach biblioteki knockout.js.

Tą samą prezentację przedstawiłem 3 tygodnie wcześniej w ramach spotkania trójmiejskiej grupy .Net.