Podłączenie ESP8266 do internetu

Klasa HttpClient

Klasa ta opakowuje klasę WiFiClient i udostępnia metody pozwalające obsłużyć protokół http. Metody begin i end wskazują początek i koniec obsługi wywołania http. Metoda begin pobiera jako parametr adres, z którym należy nawiązać połączenie. Dodatkowo klasa posiada metodę addHeader dodającą nagłówek http, bezparametrową metody GET i POST pozwalające wysłać lub odebrać dane z serwera.

Kod układu sterującego diodą wygląda następująco:

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>

#include <WiFiClient.h>

ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;

void setup() {
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFiMulti.addAP("<SSID>", "<Password>");
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop() {
 if (WiFiMulti.run() != WL_CONNECTED) {
  delay(300);
  return;
 }
 WiFiClient client;
 HTTPClient http;

 if (http.begin(client, "http://<your-dns-name-or-ip>:5000/led")) {
  int httpCode = http.GET();

  String payload = http.getString();

  if (payload == "ON") {
   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  } else {
   digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  }
 }

 delay(300);
}

Natomiast układu reagującego na wciśnięcie przycisku:

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>

#include <WiFiClient.h>

ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;
int prevButtonState = LOW;

void setup() {
 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFiMulti.addAP("<SSID>", "<Password>");
 pinMode(0, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
 if (WiFiMulti.run() != WL_CONNECTED) {
  delay(300);
  return;
 }
 WiFiClient client;
 HTTPClient http;
 int readValue = digitalRead(0);
 if (readValue == LOW && prevButtonState == HIGH) {
  if (http.begin(client, "http://<your-dns-name-or-ip>:5000/button")) {
   http.addHeader("content-type", "application/json");
   int httpCode = http.POST("");
  }
 }
 prevButtonState = readValue;

 delay(300);
}

Układ sterujący diodą został po prostu podłączony do zasilania (przez programator w trybie UART). Układ reagujący na wciśnięcie przycisku został skonstruowany w sposób opisany w poprzednim artykule. Jak widać na nagraniu całość działa.

Rozwiązanie ma jednak swoje wady:

 • Serwer nie weryfikuje czy urządzenie, które się z nim łączy jest tym za które się podaje
 • Nawet gdyby serwer dokonywał weryfikacji, to transmisja jest nieszyfrowana, więc ktoś mógłby ją podsłuchać i wydobyć dane potrzebne do podszycia się
 • Protokół http jest dość ciężki, na nagraniu wszystko wydaje się działać natychmiastowo, wynika to jednak tylko z faktu iż serwer znajduje się w tej samej sieci WiFi

Inne artykuły związane z Internetem rzeczy

2 odpowiedzi do “Podłączenie ESP8266 do internetu”

 1. Dzień dobry!
  Skorzystałem z tego artykułu teraz (sty, 2023), zainstalowałem
  Microsoft .NET SDK 6.0.405 (była jeszcze do wyboru 7.0).
  Przy uruchomieniu Twin miałem komunikaty o potrzebie doinstalowania Microsoft ASP.NET Core 2.2.8 i Microsoft ASP.NET Core Runtime – 2.2.8, co zrobiłem.
  Server ruszył, ale wcześniej pojawił się komunikat „… warning NETSDK1138: platforma docelowa „netcoreapp2.2″ nie jest już obsługiwana i w przyszłości nie będzie otrzymywać aktualizacji zabezpieczeń. …”.
  Nie jestem zaznajomiony z .NET i prosiłbym o radę co i jak zmienić w projekcie Twin, żeby pracować na aktualnych wersjach platformy .NET?
  Z góry dziękuję,
  Andrzej Bluszcz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *