Słów kilka o chciwości

Oglądałem właśnie program Johna Stossela na temat chciwości.

Od dłuższego czasu oglądam jego programy i muszę stwierdzić że poglądy przez niego wypowiadane bardzo mi odpowiadają. Wszyscy znamy chciwość jako jeden z grzechów głównych. Prowadzący ten program pokazuje jednak, że bycie chciwym w inteligentny sposób jest dobre nie tylko dla nas ale także dla ludzi w naszym bliższym i dalszym otoczeniu.

Zachęcam gorąco do obejrzenia tego programu.