Sqlite – agregacja bez group by

Krótki wpis o błędzie znalezionym przeze mnie w Sqlite.

Jeżeli w zapytaniu umieści się funkcję agregacyjną i zwykłą kolumnę, a w zapytaniu nie wstawi się group by to zapytanie wykona się bez zgłoszenia błędu. Wynikiem takiego zapytania będzie jeden wiersz w którym funkcja agregacyjna zwróci poprawną wartość natomiast w kolumnie wyciągniętej ze "zwykłej" kolumny znajdzie się jakaś  wartość (prawdopodobnie pierwsza z brzegu). W SQL Serverze po prostu się wywala w innych silnikach nie sprawdzałem.