Cloud Foundry – notatki – Pierwsza aplikacja w chmurze

Aby uruchomić aplikację w chmurze potrzebujemy dwóch rzeczy: aplikacji i chmury.

Aby wygenerować aplikację użyjemy linii poleceń i komendy dotnet. 

dotnet new mvc --name Sample.Api.App

Jeżeli powyższa komenda nie działa prawdopodobnie powinieneś zainstalować .Net SDK

Aby upewnić się czy aplikacja działa wpiszmy  w linię komend

cd Sample.Api.App
dotnet restore
dotnet run

Poczekaj aż na ekranie pojawi się komunikat

Now listening on: https://localhost:5001
Now listening on: http://localhost:5000

I otwórz stronę https://localhost:5001/api/values strona powinna zawierać następujący tekst:

["value1","value2"]

Wróć do konsoli i wciśnij Ctrl+C

Udostępnijmy aplikację w chmurze

W poprzednim artykule proponowałem Ci zainstalowanie aplikacji cf-cli i założenie konta na stronie run.pivotal.io wszystkie dalsze fragmenty kodu będą zakładały, że tak właśnie zrobiłeś.

Aby udostępnić aplikację użyję narzędzia cf-cli. Narzędzie może współpracować z wieloma wdrożeniami CF dlatego należy wskazać środowisko na którym aplikacja ma zostać wdrożona:

cf api api.run.pivotal.io

Aplikacja musi też znać login i hasło, aby je podać należy użyć polecenia:

cf login

po podać login i hasło użyte podczas rejestracji. Ostatnim krokiem jest „wypchnięcie” aplikacji do chmury, aby to zrobić wpisz w linię poleceń:

cf push sample-api --random-route

Parametr sample-api to nazwa aplikacji, która jest obowiązkowa. Parametr –random-route jest opcjonalny i oznacza, że chmura wylosuje dla nas ścieżkę, pod którą aplikacja będzie dostępna. Pominięcie tego parametru sprawi, że narzędzie spróbuje opublikować aplikację pod adresem: sample-api.cfapps.io, który prawdopodobnie będzie zajęty ze względu na fakt, iż jest to środowisko współdzielone przez wielu użytkowników. Ścieżkę można też ustawić ręcznie podając parametr –route

cf push sample-api --route moja-unikalna-personalna-sciezka

Co spowoduje próbę publikacji pod adresem moja-unikalna-personalna-sciezka.cfapps.io

Narzędzie powinno wyświetlić masę tekstu kończącego się czymś podobnym do:

Waiting for app to start...

name:       sample-api
requested state:  started
routes:      sample-api-optimistic-porcupine.cfapps.io
last uploaded:   Thu 06 Sep 20:47:01 CEST 2018
stack:       cflinuxfs2
buildpacks:    dotnet-core

type:      web
instances:    1/1
memory usage:  1024M
start command:  cd ${DEPS_DIR}/0/dotnet_publish && ./Sample.Api.App
         --server.urls http://0.0.0.0:${PORT}
   state   since         cpu  memory  disk
#0  running  2018-09-06T18:47:17Z  0.0%  0 of 1G  0 of 1G

Linijka zaczynająca się od „routes:” wskazuje adres aplikacji. W moim przypadku jest to: „sample-api-optimistic-porcupine.cfapps.io”, jeżeli wszystko poszło dobrze po otworzeniu w przeglądarce adresu https://[ścieżka aplikacji]/api/values (w moim przypadku https://sample-api-optimistic-porcupine.cfapps.io/api/values) powinniśmy ponownie zobaczyć stronę zawierającą:

["value1","value2"]

W kolejnym artykule opowiem co w tym procesie można zrobić lepiej.

Jedna odpowiedź do “Cloud Foundry – notatki – Pierwsza aplikacja w chmurze”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *